dar cran

Kullanım örnekleri

dar cran
kill someone
icon arrow

kill

Phonetic: "/kɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of killing.

Example: The assassin liked to make a clean kill, and thus favored small arms over explosives.


Definition: Specifically, the death blow.

Example: The hunter delivered the kill with a pistol shot to the head.


Definition: The result of killing; that which has been killed.

Example: The fox dragged its kill back to its den.


Definition: The grounding of the ball on the opponent's court, winning the rally.

icon arrow

kill

Phonetic: "/kɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put to death; to extinguish the life of.

Example: Smoking kills more people each year than alcohol and drugs combined.


Definition: To render inoperative.

Example: He killed the engine and turned off the headlights, but remained in the car, waiting.


Definition: To stop, cease or render void; to terminate.

Example: My computer wouldn't respond until I killed some of the running processes.


Definition: To amaze, exceed, stun or otherwise incapacitate.

Example: That joke always kills me.


Definition: To cause great pain, discomfort or distress to.

Example: These tight shoes are killing my feet.


Definition: To produce feelings of dissatisfaction or revulsion in.

Example: It kills me to learn how many poor people are practically starving in this country while rich moguls spend such outrageous amounts on useless luxuries.


Definition: To use up or to waste.

Example: He told the bartender, pointing at the bottle of scotch he planned to consume, "Leave it, I'm going to kill the bottle."


Definition: To exert an overwhelming effect on.

Example: Between the two of us, we killed the rest of the case of beer.


Definition: To overpower, overwhelm or defeat.

Example: The team had absolutely killed their traditional rivals, and the local sports bars were raucous with celebrations.


Definition: To force a company out of business.


Definition: To produce intense pain.

Example: You don't ever want to get rabies. The doctor will have to give you multiple shots and they really kill.


Definition: To punish severely.

Example: My parents are going to kill me!


Definition: To strike (a ball, etc.) with such force and placement as to make a shot that is impossible to defend against, usually winning a point.


Definition: To cause (a ball, etc.) to be out of play, resulting in a stoppage of gameplay.


Definition: To succeed with an audience, especially in comedy.


Definition: To cause to assume the value zero.


Definition: (IRC) To disconnect (a user) involuntarily from the network.


Definition: To deadmelt.

icon arrow

someone

Phonetic: "/ˈsʌmwʌn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A partially specified but unnamed person.

Example: Do you need a gift for that special someone?


Definition: An important person

Example: He thinks he has become someone.

icon arrow

someone

Phonetic: "/ˈsʌmwʌn/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: Some person.

Example: Can someone help me, please?

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!