emekli olmak

Kullanım örnekleri

emekli olmak
retire
icon arrow

retire

Part Of Speech: noun


Definition: The act of retiring, or the state of being retired.


Definition: A place to which one retires.


Definition: A call sounded on a bugle, announcing to skirmishers that they are to retire, or fall back.

Example: At the retire, the cavalry fell back.

icon arrow

retire

Part Of Speech: verb


Definition: To stop working on a permanent basis, usually because of old age or illness.

Example: Having made a large fortune, he retired.


Definition: (sometimes reflexive) To withdraw; to take away.


Definition: To cease use or production of something.

Example: The steamship made thousands of trips over several decades before it was retired by the shipping company.


Definition: To withdraw from circulation, or from the market; to take up and pay.

Example: The central bank retired those notes five years ago.


Definition: To cause to retire; specifically, to designate as no longer qualified for active service; to place on the retired list.

Example: The board retired the old major.


Definition: (of a batsman) To voluntarily stop batting before being dismissed so that the next batsman can bat.

Example: Jones retired in favour of Smith.


Definition: (of a fielder) To make a play which results in a runner or the batter being out, either by means of a put out, fly out or strikeout.

Example: Jones retired Smith 6-3.


Definition: To go back or return; to withdraw or retreat, especially from public view; to go into privacy.

Example: I will retire to the study.


Definition: To retreat from action or danger; to withdraw for safety or pleasure.

Example: The regiment retired from the fray after the Major was killed.


Definition: To recede; to fall or bend back.

Example: Past the point, the shore retires into a sequence of coves.


Definition: To go to bed.

Example: I will retire for the night.


Definition: To remove or cease to use.

Example: When a hurricane becomes so deadly or destructive that future use would be insensitive, officials may retire the name of the hurricane.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.