ileri çıkmaz yol levhası/tabelası

Kullanım örnekleri

ileri çıkmaz yol levhası/tabelası
dead end ahead
icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: (with "the", a demonstrative, or a possessive) Those who have died.

Example: Have respect for the dead.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: (often with "the") Time when coldness, darkness, or stillness is most intense.

Example: The dead of night. The dead of winter.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: (usually plural) Sterile mining waste, often present as many large rocks stacked inside the workings.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To prevent by disabling; stop.


Definition: To make dead; to deaden; to deprive of life, force, or vigour.


Definition: To kill.

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: No longer living.

Example: All of my grandparents are dead.


Definition: Figuratively, not alive; lacking life.


Definition: (of another person) So hated that they are absolutely ignored.

Example: He is dead to me.


Definition: Doomed; marked for death (literally or as a hyperbole).

Example: "You come back here this instant! Oh, you're dead, mister!"


Definition: Without emotion.

Example: She stood with dead face and limp arms, unresponsive to my plea.


Definition: Stationary; static.

Example: a dead lift


Definition: Without interest to one of the senses; dull; flat.

Example: a dead glass of soda.


Definition: Unproductive.

Example: dead fields


Definition: (of a machine, device, or electrical circuit) Completely inactive; currently without power; without a signal.

Example: Now that the motor's dead you can reach in and extract the spark plugs.


Definition: (of a battery) Unable to emit power, being discharged (flat) or faulty.


Definition: Broken or inoperable.

Example: That monitor is dead; don’t bother hooking it up.


Definition: No longer used or required.

Example: Is this beer glass dead?


Definition: Not imparting motion or power by design.

Example: A dead axle, also called a lazy axle, is not part of the drivetrain, but is instead free-rotating.


Definition: Not in play.

Example: Once the ball crosses the foul line, it's dead.


Definition: (of a golf ball) Lying so near the hole that the player is certain to hole it in the next stroke.


Definition: (1800s) Tagged out.


Definition: Full and complete.

Example: dead giveaway


Definition: Exact.

Example: a dead eye


Definition: Experiencing pins and needles (paresthesia).

Example: After sitting on my hands for a while, my arms became dead.


Definition: Constructed so as not to transmit sound; soundless.

Example: a dead floor


Definition: Bringing death; deadly.


Definition: Cut off from the rights of a citizen; deprived of the power of enjoying the rights of property.

Example: A person who is banished or who becomes a monk is civilly dead.


Definition: (often with "to") Indifferent to, no longer subject to or ruled by (sin, guilt, pleasure, etc).

icon arrow

dead

Phonetic: "/diːd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (degree) Exactly.

Example: He hit the target dead in the centre.


Definition: (degree) Very, absolutely, extremely.

Example: dead wrong; dead set; dead serious; dead drunk; dead broke; dead earnest; dead certain; dead slow; dead sure; dead simple; dead honest; dead accurate; dead easy; dead scared; dead solid; dead black; dead white; dead empty


Definition: Suddenly and completely.

Example: He stopped dead.


Definition: As if dead.

Example: dead tired; dead quiet; dead asleep; dead pale; dead cold; dead still

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The terminal point of something in space or time.

Example: At the end of the road, turn left.


Definition: (by extension) The cessation of an effort, activity, state, or motion.

Example: Is there no end to this madness?


Definition: (by extension) Death.

Example: He met a terrible end in the jungle.


Definition: The most extreme point of an object, especially one that is longer than it is wide.

Example: Hold the string at both ends.


Definition: Result.


Definition: A purpose, goal, or aim.


Definition: One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground.

Example: The Pavillion End


Definition: The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end.


Definition: A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion.


Definition: An ideal point of a graph or other complex.


Definition: That which is left; a remnant; a fragment; a scrap.

Example: odds and ends


Definition: One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet.


Definition: (in the plural) Money.

Example: Don't give them your ends. You jack that shit!

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To come to an end

Example: Is this movie never going to end?


Definition: To finish, terminate.

Example: The referee blew the whistle to end the game.

icon arrow

ahead

Phonetic: "/əˈhɛd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In or to the front; in advance; onward.


Definition: In the direction one is facing or moving.

Example: Just ahead you can see the cliffs.


Definition: In or for the future.

Example: There may be tough times ahead.


Definition: At an earlier time.

Example: He paid his rent ahead.


Definition: Having progressed more.

Example: In all of his classes Jack was ahead.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!