kapı giydirme

Kullanım örnekleri

kapı giydirme
door trim
icon arrow

door

Phonetic: "/dɔː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A portal of entry into a building, room, or vehicle, consisting of a rigid plane movable on a hinge. Doors are frequently made of wood or metal. May have a handle to help open and close, a latch to hold the door closed and a lock that ensures the door cannot be opened without the key.

Example: I knocked on the vice president's door


Definition: Any flap, etc. that opens like a door.

Example: the 24 doors in an Advent calendar


Definition: (immigration) An entry point.


Definition: A means of approach or access.

Example: Learning is the door to wisdom.


Definition: A barrier.

Example: Keep a door on your anger.


Definition: A software mechanism by which a user can interact with a program running remotely on a bulletin board system. See BBS door.

icon arrow

door

Phonetic: "/dɔː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause a collision by opening the door of a vehicle in front of an oncoming cyclist or pedestrian.

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: noun


Definition: Decoration; especially, decoration placed along edges or borders.

Example: Paint the house white with blue trim.


Definition: A haircut, especially a moderate one to touch up an existing style.

Example: I went to the hairdresser for a trim but came back nearly bald.


Definition: Dress; gear; ornaments.


Definition: The manner in which something is equipped or adorned; order; disposition.

Example: The car comes in three different trims.


Definition: Sexual intercourse.


Definition: The fore-and-aft angle of the vessel to the water, with reference to the cargo and ballast; the manner in which a vessel floats on the water, whether on an even keel or down by the head or stern.


Definition: The arrangement of the sails with reference to the wind.

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To reduce slightly; to cut; especially, to remove excess.

Example: A ranch steak is usually trimmed of all excess fat.


Definition: To decorate or adorn; especially of a Christmas tree.

Example: They traditionally trim the tree on Christmas Eve.


Definition: (of an aircraft) To adjust pitch using trim tabs.


Definition: (of a vessel) To modify the angle relative to the water by shifting cargo or ballast; to adjust for sailing; to assume, or cause to assume a certain position, or trim, in the water.


Definition: (of a vessel's sails) To modify the angle (of the sails) relative to the wind, especially to set them at the most advantageous angle.


Definition: To balance; to fluctuate between parties, so as to appear to favour each.


Definition: To make trim; to put in due order for any purpose; to make right, neat, or pleasing; to adjust.


Definition: (of timber) To dress; to make smooth.


Definition: To rebuke; to reprove.


Definition: To beat or thrash.

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Physically fit.

Example: He goes jogging every day to keep in trim.


Definition: Slender, lean.

Example: a trim figure


Definition: Neat or smart in appearance.

Example: a trim lawn

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In good order; properly managed or maintained.


Definition: With sails well trimmed.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!