maceta

Kullanım örnekleri

maceta
pot
icon arrow

pot

Part Of Speech: noun


Definition: A flat-bottomed vessel (usually metal) used for cooking food.


Definition: Various similar open-topped vessels, particularly


Definition: Pothole, sinkhole, vertical cave e.g. Rowten Pot


Definition: Ruin or deterioration.

Example: After his arrest, his prospects went to pot.


Definition: An iron hat with a broad brim worn as a helmet.


Definition: A pot-shaped non-conducting (usually ceramic) stand that supports an electrified rail while insulating it from the ground.


Definition: The money available to be won in a hand of poker or a round of other games of chance; any sum of money being used as an enticement.


Definition: A favorite: a heavily-backed horse.


Definition: A plaster cast.

icon arrow

pot

Part Of Speech: verb


Definition: To put (something) into a pot.

Example: to pot a plant


Definition: To preserve by bottling or canning.

Example: potted meat


Definition: To cause a ball to fall into a pocket.


Definition: To be capable of being potted.

Example: The black ball doesn't pot; the red is in the way.


Definition: To shoot with a firearm.


Definition: To take a pot shot, or haphazard shot, with a firearm.


Definition: To secure; gain; win; bag.


Definition: To send someone to gaol, expeditiously.


Definition: To tipple; to drink.


Definition: To drain (e.g. sugar of the molasses) in a perforated cask.


Definition: To seat a person, usually a young child, on a potty or toilet, typically during toilet teaching.


Definition: To apply a plaster cast to a broken limb.

icon arrow

pot

Part Of Speech: noun


Definition: Marijuana

icon arrow

pot

Part Of Speech: noun


Definition: A simple electromechanical device used to control resistance or voltage (often to adjust sound volume) in an electronic device by rotating or sliding when manipulated by a human thumb, screwdriver, etc.

icon arrow

pot

Part Of Speech: noun


Definition: A large, swollen, or protruding abdomen; a paunch.


Definition: A potbelly stove.


Definition: A Vietnamese Pot-bellied pig.

icon arrow

pot

Part Of Speech: noun


Definition: A small portion or dose of a liquid which is medicinal, poisonous, or magical.

Example: He hoped to win the princess's heart by mixing the love potion the witch gave him into her drink.

icon arrow

pot

Part Of Speech: noun


Definition: A shot taken at an easy or random target.


Definition: Criticism of an easy target; a cheap shot.

icon arrow

pot

Part Of Speech: noun


Definition: An old size of paper, 12.5 × 15 inches.

Example: pott paper

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!