promedio ponderado

Kullanım örnekleri

promedio ponderado
weighted average
icon arrow

weighted

Phonetic: "/ˈweɪt.ɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To add weight to something; to make something heavier.


Definition: To load, burden or oppress someone.


Definition: To assign weights to individual statistics.


Definition: To bias something; to slant.


Definition: To handicap a horse with a specified weight.


Definition: To give a certain amount of force to a throw, kick, hit, etc.

icon arrow

weighted

Phonetic: "/ˈweɪt.ɪd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having weights on it.

Example: She wore a weighted dress so it wouldn't blow in the wind.


Definition: Biased, so as to favour one party.

Example: The competition was weighted so he'd be the clear favourite to win.


Definition: (of a graph) having values assigned to its edges


Definition: With the components of an average multiplied by particular factors so as to take account of their relative importance.


Definition: Containing a large proportion (of something).

icon arrow

average

Phonetic: "/ˈævəɹɪd͡ʒ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The arithmetic mean.

Example: The average of 10, 20 and 24 is (10 + 20 + 24)/3 = 18.


Definition: Any measure of central tendency, especially any mean, the median, or the mode.


Definition: (marine) Financial loss due to damage to transported goods; compensation for damage or loss.


Definition: Customs duty or similar charge payable on transported goods.


Definition: Proportional or equitable distribution of financial expense.


Definition: An indication of a player's ability calculated from his scoring record, etc.

Example: batting average


Definition: (in the plural) In the corn trade, the medial price of the several kinds of grain in the principal corn markets.

icon arrow

average

Phonetic: "/ˈævəɹɪd͡ʒ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To compute the average of, especially the arithmetic mean.

Example: If you average 10, 20 and 24, you get 18.


Definition: Over a period of time or across members of a population, to have or generate a mean value of.

Example: I averaged 75% in my examinations this year.


Definition: To divide among a number, according to a given proportion.

Example: to average a loss


Definition: To be, generally or on average.

icon arrow

average

Phonetic: "/ˈævəɹɪd͡ʒ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Constituting or relating to the average.

Example: The average age of the participants was 18.5.


Definition: Neither very good nor very bad; rated somewhere in the middle of all others in the same category.

Example: I soon found I was only an average chess player.


Definition: Typical.

Example: The average family will not need the more expensive features of this product.


Definition: Not outstanding, not good, banal; bad or poor.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!