safio de manchas negras

Kullanım örnekleri

safio de manchas negras
spotted snake eel
icon arrow

spotted

Phonetic: "/ˈspɒtɨd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To see, find; to pick out, notice, locate, distinguish or identify.

Example: Try to spot the differences between these two pictures.


Definition: To loan a small amount of money to someone.

Example: I’ll spot you ten dollars for lunch.


Definition: To stain; to leave a spot (on).

Example: Hard water will spot if it is left on a surface.


Definition: To remove, or attempt to remove, a stain.

Example: I spotted the carpet where the child dropped spaghetti.


Definition: To retouch a photograph on film to remove minor flaws.


Definition: To support or assist a maneuver, or to be prepared to assist if safety dictates.

Example: I can’t do a back handspring unless somebody spots me.


Definition: To keep the head and eyes pointing in a single direction while turning.

Example: Most figure skaters do not spot their turns like dancers do.


Definition: To stain; to blemish; to taint; to disgrace; to tarnish, as reputation.


Definition: To cut or chip (timber) in preparation for hewing.


Definition: To place an object at a location indicated by a spot. Notably in billiards or snooker.

Example: The referee had to spot the pink on the blue spot.

icon arrow

spotted

Phonetic: "/ˈspɒtɨd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Discoloured by spots; stained.


Definition: (no comparative or superlative) Characterized by spots (used especially of animals and plants).

Example: the spotted hyena

icon arrow

snake

Phonetic: "/ˈsneɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue.


Definition: A treacherous person.


Definition: Somebody who acts deceitfully for social gain.


Definition: A tool for unclogging plumbing.


Definition: A tool to aid cable pulling.


Definition: A flavoured jube (confectionary) in the shape of a snake.


Definition: Trouser snake; the penis.


Definition: A series of Bézier curves.


Definition: The seventh Lenormand card.

icon arrow

snake

Phonetic: "/ˈsneɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To follow or move in a winding route.

Example: The path snaked through the forest.


Definition: To steal slyly.

Example: He snaked my DVD!


Definition: To clean using a plumbing snake.


Definition: To drag or draw, as a snake from a hole; often with out.


Definition: To wind round spirally, as a large rope with a smaller, or with cord, the small rope lying in the spaces between the strands of the large one; to worm.

icon arrow

eel

Phonetic: "/iːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any freshwater or marine fish of the order Anguilliformes, which are elongated and resemble snakes.


Definition: The European eel, Anguilla anguilla.

icon arrow

eel

Phonetic: "/iːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fish for eels.


Definition: To move with a sinuous motion like that of an eel.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!