(tekne/gemi gibi deniz taşıtı) bir nehir/deniz veya okyanusu geçmek

Kullanım örnekleri

(tekne/gemi gibi deniz taşıtı) bir nehir/deniz veya okyanusu geçmek
steam across something
icon arrow

steam

Phonetic: "/stiːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase.


Definition: Pressurized water vapour used for heating, cooking, or to provide mechanical energy.


Definition: Internal energy for motive power.

Example: After three weeks in bed he was finally able to sit up under his own steam.


Definition: Pent-up anger.

Example: Dad had to go outside to blow off some steam.


Definition: A steam-powered vehicle.


Definition: Travel by means of a steam-powered vehicle.


Definition: Any exhalation.


Definition: Fencing without the use of any electric equipment.

icon arrow

steam

Phonetic: "/stiːm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cook with steam.

Example: The best way to cook artichokes is to steam them.


Definition: To expose to the action of steam; to apply steam to for softening, dressing, or preparing.

Example: to steam wood or cloth


Definition: To produce or vent steam.


Definition: To rise in vapour; to issue, or pass off, as vapour.

Example: Our breath steamed in the cold winter air.


Definition: To become angry; to fume; to be incensed.


Definition: To make angry.

Example: It really steams me to see her treat him like that.


Definition: To be covered with condensed water vapor.

Example: With all the heavy breathing going on the windows were quickly steamed in the car.


Definition: To travel by means of steam power.

Example: The ship steamed out of the harbour


Definition: To move with great or excessive purposefulness.

Example: If he heard of anyone picking the fruit he would steam off and lecture them.


Definition: To exhale.

icon arrow

steam

Phonetic: "/stiːm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Old-fashioned; from before the digital age.

icon arrow

across

Phonetic: "/əˈkɹɑs/"

Part Of Speech: noun


Definition: (crosswords, often in combination) A word that runs horizontally in the completed puzzle grid or its associated clue.

Example: I solved all of the acrosses, but then got stuck on 3 down.

icon arrow

across

Phonetic: "/əˈkɹɑs/"

Part Of Speech: adverb


Definition: From one side to the other.

Example: she helped the blind man across;  the river is half a mile across


Definition: On the other side.

Example: If we sail off at noon, when will we be across?


Definition: In a particular direction.

Example: He leaned across for a book.


Definition: (crosswords) Horizontally.

Example: I got stuck on 4 across.

icon arrow

across

Phonetic: "/əˈkɹɑs/"

Part Of Speech: preposition


Definition: To, toward or from the far side of (something that lies between two points of interest).

Example: Fortunately, there was a bridge across the river.


Definition: On the opposite side of (something that lies between two points of interest).

Example: That store is across the street.


Definition: Across from: on the opposite side, relative to something that lies between, from (a point of interest).


Definition: From one side to the other within (a space being traversed).

Example: Could you slide that across the table to me, please?


Definition: At or near the far end of (a space).


Definition: Spanning.

Example: This poetry speaks across the centuries.


Definition: Throughout.

Example: All across the country, voters were communicating their representatives.


Definition: So as to intersect or pass through or over at an angle.

Example: Lay the top stick across the bottom one.


Definition: In possession of full, up-to-date information about; abreast of.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An object whose nature is yet to be defined.


Definition: An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense).

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a characteristic that the speaker cannot specify.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (degree) Somewhat; to a degree.

Example: The baby looks something like his father.


Definition: (degree) To a high degree.

icon arrow

something

Phonetic: "/ˈsamθɪŋ/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: An uncertain or unspecified thing; one thing.

Example: I have a feeling something good is going to happen today.


Definition: (of someone or something) A quality to a moderate degree.

Example: That child is something of a genius.


Definition: (of a person) A talent or quality that is difficult to specify.

Example: She has a certain something.


Definition: (often with really or quite) Somebody who or something that is superlative or notable in some way.

Example: - Some marmosets are less than six inches tall. - Well, isn't that something?

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!