vasis

Kullanım örnekleri

vasis
visual approach slope indicator system
icon arrow

visual

Phonetic: "/ˈvɪʒuəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any element of something that depends on sight.


Definition: An image; a picture; a graphic.


Definition: (in the plural) All the visual elements of a multimedia presentation or entertainment, usually in contrast with normal text or audio.


Definition: A preliminary sketch.

icon arrow

visual

Phonetic: "/ˈvɪʒuəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Related to or affecting the vision.


Definition: That can be seen; visible.

icon arrow

approach

Phonetic: "/əˈpɹəʊt͡ʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of drawing near; a coming or advancing near.


Definition: An access, or opportunity of drawing near.


Definition: (in plural) Movements to gain favor; advances.


Definition: A way, passage, or avenue by which a place or buildings can be approached; an access.


Definition: A manner in which a problem is solved or policy is made.

Example: 1991, Carol Lee Johnston, Jeanne Lazaris, Plane Trigonometry, A New Approach.


Definition: (used only in the plural, fortification) The advanced works, trenches, or covered roads made by besiegers in their advances toward a fortress or military post.


Definition: An approach shot.


Definition: The way an aircraft comes in to land at an airport.


Definition: The area before the lane, in which a player may stand or run up before bowling the ball.

icon arrow

approach

Phonetic: "/əˈpɹəʊt͡ʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To come or go near, in place or time; to draw nigh; to advance nearer.


Definition: To draw near, in a figurative sense; to make advances; to approximate.

Example: as he approaches to the character of the ablest statesman.


Definition: To come near to in place, time, character or value; to draw nearer to.

Example: "Would counsel please approach the bench?" asked the judge.


Definition: To make an attempt at (solving a problem or making a policy).


Definition: To speak to, as to make a request or ask a question.


Definition: To take approaches to.


Definition: To bring near; to cause to draw near.

icon arrow

slope

Phonetic: "/sləʊp/"

Part Of Speech: noun


Definition: An area of ground that tends evenly upward or downward.

Example: I had to climb a small slope to get to the site.


Definition: The degree to which a surface tends upward or downward.

Example: The road has a very sharp downward slope at that point.


Definition: The ratio of the vertical and horizontal distances between two points on a line; zero if the line is horizontal, undefined if it is vertical.

Example: The slope of this line is 0.5


Definition: The slope of the line tangent to a curve at a given point.

Example: The slope of a parabola increases linearly with x.


Definition: The angle a roof surface makes with the horizontal, expressed as a ratio of the units of vertical rise to the units of horizontal length (sometimes referred to as run).

Example: The slope of an asphalt shingle roof system should be 4:12 or greater.


Definition: A person of Chinese or other East Asian descent.

icon arrow

slope

Phonetic: "/sləʊp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To tend steadily upward or downward.

Example: The road slopes sharply down at that point.


Definition: To form with a slope; to give an oblique or slanting direction to; to incline or slant.

Example: to slope the ground in a garden;   to slope a piece of cloth in cutting a garment


Definition: (usually followed by a preposition) To try to move surreptitiously.

Example: I sloped in through the back door, hoping my boss wouldn't see me.


Definition: To hold a rifle at a slope with forearm perpendicular to the body in front holding the butt, the rifle resting on the shoulder.

Example: The order was given to "slope arms".

icon arrow

slope

Phonetic: "/sləʊp/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Sloping.

icon arrow

slope

Phonetic: "/sləʊp/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Slopingly

icon arrow

indicator

Part Of Speech: noun


Definition: A pointer or index that indicates something.


Definition: A meter or gauge.


Definition: The needle or dial on such a meter.


Definition: Any of many substances, such as litmus, used to indicate the concentration of a substance, or the degree of a reaction.


Definition: A plant or animal whose presence is indicative of some specific environment.


Definition: A measure, such as unemployment rate, which can be used to predict economic trends.


Definition: A turn signal; each of the flashing lights on each side of a vehicle which indicate a turn is being made to left or right, or a lane change etc.


Definition: A bird, the honeyguide.

icon arrow

system

Part Of Speech: noun


Definition: A collection of organized things; a whole composed of relationships among its members.

Example: There are eight planets in the solar system.


Definition: A method or way of organizing or planning.

Example: Followers should have a system to follow that works in their interests, not against them.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.