vatoz balığı

Kullanım örnekleri

vatoz balığı
rough ray
icon arrow

rough

Part Of Speech: noun


Definition: The unmowed part of a golf course.


Definition: A rude fellow; a coarse bully; a rowdy.


Definition: A scuffed and roughened area of the pitch, where the bowler's feet fall, used as a target by spin bowlers because of its unpredictable bounce.


Definition: The raw material from which faceted or cabochon gems are created.


Definition: A quick sketch, similar to a thumbnail but larger and more detailed, used for artistic brainstorming.


Definition: Boisterous weather.


Definition: A piece inserted in a horseshoe to keep the animal from slipping.

icon arrow

rough

Part Of Speech: verb


Definition: To create in an approximate form.

Example: Rough in the shape first, then polish the details.


Definition: To commit the offense of roughing, i.e. to punch another player.


Definition: To render rough; to roughen.


Definition: To break in (a horse, etc.), especially for military purposes.


Definition: To endure primitive conditions.


Definition: To roughen a horse's shoes to keep the animal from slipping.

icon arrow

rough

Part Of Speech: adjective


Definition: Not smooth; uneven.


Definition: Approximate; hasty or careless; not finished.

Example: a rough estimate; a rough sketch of a building; a rough plan


Definition: Turbulent.

Example: rough sea


Definition: Difficult; trying.

Example: Being a teenager nowadays can be rough.


Definition: Crude; unrefined

Example: His manners are a bit rough, but he means well.


Definition: Violent; not careful or subtle

Example: This box has been through some rough handling.


Definition: Loud and hoarse; offensive to the ear; harsh; grating.

Example: a rough tone; a rough voice


Definition: Not polished; uncut; said of a gem.

Example: a rough diamond


Definition: Harsh-tasting.

Example: rough wine


Definition: Somewhat ill; sick


Definition: Unwell due to alcohol; hungover

icon arrow

rough

Part Of Speech: adverb


Definition: In a rough manner; rudely; roughly.

icon arrow

ray

Phonetic: "/ɹeɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A beam of light or radiation.

Example: I saw a ray of light through the clouds.


Definition: A rib-like reinforcement of bone or cartilage in a fish's fin.


Definition: One of the spheromeres of a radiate, especially one of the arms of a starfish or an ophiuran.


Definition: A radiating part of a flower or plant; the marginal florets of a compound flower, such as an aster or a sunflower; one of the pedicels of an umbel or other circular flower cluster; radius.


Definition: Sight; perception; vision; from an old theory of vision, that sight was something which proceeded from the eye to the object seen.


Definition: A line extending indefinitely in one direction from a point.


Definition: A tiny amount.

Example: Unfortunately he didn't have a ray of hope.

icon arrow

ray

Phonetic: "/ɹeɪ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To emit something as if in rays.


Definition: To radiate as if in rays.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.