bu hafta vizyona girecek filmler

Kullanım örnekleri

bu hafta vizyona girecek filmler
movies opening this week
icon arrow

movies

Part Of Speech: noun


Definition: A recorded sequence of images displayed on a screen at a rate sufficiently fast to create the appearance of motion.


Definition: (usually plural) A cinema.

Example: Let's go to the movies.

icon arrow

movies

Part Of Speech: noun


Definition: (by extension) The cinema

Example: We are going to the movies for our anniversary.

icon arrow

opening

Part Of Speech: verb


Definition: To make something accessible or allow for passage by moving from a shut position.

Example: Turn the doorknob to open the door.


Definition: To make (an open space, etc.) by clearing away an obstacle or obstacles, in order to allow for passage, access, or visibility.

Example: He opened a path through the undergrowth.


Definition: To bring up, broach.

Example: I don't want to open that subject.


Definition: To enter upon, begin.

Example: to open a case in court, or a meeting


Definition: To spread; to expand into an open or loose position.

Example: to open a closed fist


Definition: To make accessible to customers or clients.

Example: I will open the shop an hour early tomorrow.


Definition: To start (a campaign).

Example: Vermont will open elk hunting season next week.


Definition: To become open.

Example: The door opened all by itself.


Definition: To begin conducting business.

Example: The shop opens at 9:00.


Definition: To begin a side's innings as one of the first two batsmen.


Definition: To bet before any other player has in a particular betting round in a game of poker.

Example: After the first two players fold, Julie opens for $5.


Definition: To reveal one's hand.

Example: Jeff opens his hand revealing a straight flush.


Definition: (of a file, document, etc.) To load into memory for viewing or editing.


Definition: To disclose; to reveal; to interpret; to explain.

icon arrow

opening

Part Of Speech: noun


Definition: An act or instance of making or becoming open.

Example: He remembered fondly the Christmas morning opening of presents.


Definition: Something that is open.

Example: A salamander darted out of an opening in the rocks.


Definition: An act or instance of beginning.

Example: Their opening of the concert with Brass in Pocket always fires up the crowd.


Definition: Something that is a beginning.


Definition: A vacant position, especially in an array.

Example: Are there likely to be any openings on the Supreme Court in the next four years?


Definition: An opportunity, as in a competitive activity.


Definition: In mathematical morphology, the dilation of the erosion of a set.

icon arrow

opening

Part Of Speech: adjective


Definition: Pertaining to the start or beginning of a series of events.

Example: The opening theme of Beethoven's Fifth Symphony is, perhaps, the most recognizable in all of European art music.


Definition: Describing the first period of play, usually up to the fall of the first wicket; describing a batsman who opens the innings or a bowler who opens the attack

icon arrow

this

Phonetic: "/ðəs/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something being indicated that is here; one of these.


Definition: Referring to the current context in a programming environment in C-like languages.

icon arrow

this

Phonetic: "/ðəs/"

Part Of Speech: adverb


Definition: To the degree or extent indicated.

Example: Do we need this many recommendations?

icon arrow

this

Phonetic: "/ðəs/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: The thing, item, etc. being indicated.

Example: This isn't the item that I ordered.

icon arrow

this

Phonetic: "/ðəs/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Indicates the speaker's strong approval or agreement with the previous material.

icon arrow

week

Phonetic: "/wiːk/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any period of seven consecutive days.


Definition: A period of seven days beginning with Sunday or Monday.


Definition: A period of five days beginning with Monday.


Definition: A subdivision of the month into longer periods of work days punctuated by shorter weekend periods of days for markets, rest, or religious observation such as a sabbath.

Example: A 4-day week consists of Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday.


Definition: Seven days after (sometimes before) a specified date.

Example: I'll see you Thursday week.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.