hemorragia alveolar difusa idiopática (hadi)

Kullanım örnekleri

hemorragia alveolar difusa idiopática (hadi)
idiopathic diffuse alveolar hemorrhage
icon arrow

idiopathic

Phonetic: "/ˌɪdioʊˈpæθɪk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, relating to, or designating a disease or condition having no known cause.

icon arrow

diffuse

Phonetic: "/dɪˈfjuːz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To spread over or through as in air, water, or other matter, especially by fluid motion or passive means.


Definition: To be spread over or through as in air, water, or other matter, especially by fluid motion or passive means.

Example: Food coloring diffuses in water.

icon arrow

alveolar

Phonetic: "/æl.viː.ˈəʊ.lə/"

Part Of Speech: noun


Definition: An alveolar consonant

icon arrow

alveolar

Phonetic: "/æl.viː.ˈəʊ.lə/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or relating to an alveolus.


Definition: Relating to the jaw ridge containing the tooth sockets.


Definition: Relating to the alveoli (small air sacs) of the lungs.


Definition: Formed with the tongue touching or approaching the inner ridge of the gums of the upper front teeth.

icon arrow

hemorrhage

Phonetic: "/ˈhɛm(ə)ɹɪdʒ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A heavy release of blood within or from the body.

Example: We got news that he died of a hemorrhage.

icon arrow

hemorrhage

Phonetic: "/ˈhɛm(ə)ɹɪdʒ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bleed copiously.

Example: He's hemorrhaging!


Definition: To lose (something) in copious quantities.

Example: The company hemorrhaged money until eventually it went bankrupt.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.