içindekiler bölümü

Kullanım örnekleri

içindekiler bölümü
table of contents section
icon arrow

table

Part Of Speech: noun


Definition: Furniture with a top surface to accommodate a variety of uses.


Definition: A two-dimensional presentation of data.


Definition: The top of a stringed instrument, particularly a member of the violin family: the side of the instrument against which the strings vibrate.


Definition: One half of a backgammon board, which is divided into the inner and outer table.


Definition: The flat topmost facet of a cut diamond.

icon arrow

table

Part Of Speech: verb


Definition: To tabulate; to put into a table or grid.

Example: to table fines


Definition: To supply (a guest, client etc.) with food at a table; to feed.


Definition: To delineate; to represent, as in a picture; to depict.


Definition: (non-US) To put on the table of a commission or legislative assembly; to propose for formal discussion or consideration, to put on the agenda.


Definition: To remove from the agenda, to postpone dealing with; to shelve (to indefinitely postpone consideration or discussion of something).

Example: The legislature tabled the amendment, so they will not be discussing it until later.


Definition: To join (pieces of timber) together using coaks.


Definition: To put on a table.


Definition: To make board hems in the skirts and bottoms of (sails) in order to strengthen them in the part attached to the bolt-rope.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

contents

Phonetic: "/ˈkɒn.tɛnts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give contentment or satisfaction; to satisfy; to make happy.

Example: You can't have any more - you'll have to content yourself with what you already have.


Definition: To satisfy the expectations of; to pay; to requite

icon arrow

contents

Phonetic: "/ˈkɒn.tɛnts/"

Part Of Speech: noun


Definition: That which is contained.


Definition: Subject matter; that which is contained in writing or speech.


Definition: The amount of material contained; contents


Definition: Capacity for holding


Definition: The n-dimensional space contained by an n-dimensional polytope (called volume in the case of a polyhedron and area in the case of a polygon)


Definition: (of a polynomial with coefficients in a GCD domain) the greatest common divisor of the coefficients; (of a polynomial with coefficients in an integral domain) the common factor of the coefficients which, when removed, leaves the adjusted coefficients with no common factor that is noninvertible


Definition: Satisfaction; contentment.

Example: They were in a state of sleepy content after supper.


Definition: Acquiescence without examination


Definition: That which contents or satisfies; that which if attained would make one happy.


Definition: (House of Lords) an expression of assent to a bill or motion; an affirmate vote


Definition: (House of Lords) a member who votes in assent

icon arrow

contents

Phonetic: "/ˈkɒn.tɛnts/"

Part Of Speech: noun


Definition: (usually in the plural) That which is contained.

Example: It is not covered in your homeowner's policy. You need contents insurance.


Definition: A table of contents, a list of chapters, etc. in a book, and the page numbers on which they start.

Example: I always start a book by reading the dustjacket and the contents before I really dig in to the content itself.

icon arrow

section

Phonetic: "/ˈsɛkʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A cutting; a part cut out from the rest of something.


Definition: A part, piece, subdivision of anything.


Definition: A part of a document.


Definition: An act or instance of cutting.


Definition: A cross-section (image that shows an object as if cut along a plane).


Definition: An incision or the act of making an incision.


Definition: A thin slice of material prepared as a specimen for research.


Definition: A taxonomic rank below the genus (and subgenus if present), but above the species.


Definition: An informal taxonomic rank below the order ranks and above the family ranks.


Definition: A group of 10-15 soldiers led by a non-commissioned officer and forming part of a platoon.


Definition: A right inverse.


Definition: A piece of residential land; a plot.


Definition: A one-mile square area of land, defined by a government survey.


Definition: Any of the squares, each containing 640 acres, into which the public lands of the United States were divided.


Definition: The symbol §, denoting a section of a document.


Definition: A sequence of rock layers.

icon arrow

section

Phonetic: "/ˈsɛkʃən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut, divide or separate into pieces.


Definition: To reduce to the degree of thinness required for study with the microscope.


Definition: To commit (a person, to a hospital, with or without their consent), as for mental health reasons. So called after various sections of legal acts regarding mental health.


Definition: Medical To perform a cesarean section on (someone).

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!