haz de marcha

Kullanım örnekleri

haz de marcha
driving bear
icon arrow

driving

Phonetic: "/ˈdɹaɪvɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To provide an impetus for motion or other physical change, to move an object by means of the provision of force thereto.

Example: You drive nails into wood with a hammer.


Definition: To provide an impetus for a non-physical change, especially a change in one's state of mind.

Example: My wife's constant harping about the condition of the house threatens to drive me to distraction.


Definition: To displace either physically or non-physically, through the application of force.


Definition: To cause intrinsic motivation through the application or demonstration of force: to impel or urge onward thusly, to compel to move on, to coerce, intimidate or threaten.


Definition: (especially of animals) To impel or urge onward by force; to push forward; to compel to move on.

Example: to drive twenty thousand head of cattle from Texas to the Kansas railheads; to drive sheep out of a field


Definition: To direct a vehicle powered by a horse, ox or similar animal.


Definition: To cause animals to flee out of.

Example: The beaters drove the brambles, causing a great rush of rabbits and other creatures.


Definition: To move (something) by hitting it with great force.

Example: You drive nails into wood with a hammer.


Definition: To cause (a mechanism) to operate.

Example: The pistons drive the crankshaft.


Definition: To operate (a wheeled motorized vehicle).

Example: drive a car


Definition: To motivate; to provide an incentive for.

Example: What drives a person to run a marathon?


Definition: To compel (to do something).

Example: Their debts finally drove them to sell the business.


Definition: To cause to become.

Example: This constant complaining is going to drive me to insanity.   You are driving me crazy!


Definition: To hit the ball with a drive.


Definition: To travel by operating a wheeled motorized vehicle.

Example: I drive to work every day.


Definition: To convey (a person, etc) in a wheeled motorized vehicle.

Example: My wife drove me to the airport.


Definition: To move forcefully.


Definition: To be moved or propelled forcefully (especially of a ship).


Definition: To urge, press, or bring to a point or state.


Definition: To carry or to keep in motion; to conduct; to prosecute.


Definition: To clear, by forcing away what is contained.


Definition: To dig horizontally; to cut a horizontal gallery or tunnel.


Definition: To put together a drive (n.): to string together offensive plays and advance the ball down the field.


Definition: To distrain for rent.


Definition: To separate the lighter (feathers or down) from the heavier, by exposing them to a current of air.


Definition: To be the dominant party in a sex act.

icon arrow

driving

Phonetic: "/ˈdɹaɪvɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That drives (a mechanism or process).


Definition: Of wind, rain, etc That drives forcefully; strong; forceful; violent

icon arrow

bear

Phonetic: "/bɛə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae.


Definition: A rough, unmannerly, uncouth person.


Definition: An investor who sells commodities, securities or futures in anticipation of a fall in prices.


Definition: A state policeman (short for smokey bear).


Definition: A large, hairy man, especially one who is homosexual.


Definition: A portable punching machine.


Definition: A block covered with coarse matting, used to scour the deck.


Definition: The fifteenth Lenormand card.


Definition: Something difficult or tiresome; a burden or chore.

Example: That window can be a bear to open.

icon arrow

bear

Phonetic: "/bɛə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To endeavour to depress the price of, or prices in.

Example: to bear a railroad stock

icon arrow

bear

Phonetic: "/bɛə(ɹ)/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (investments) Characterized by declining prices in securities markets or by belief that the prices will fall.

Example: The great bear market starting in 1929 scared a whole generation of investors.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.