chimbango

Kullanım örnekleri

chimbango
sweet liquor made from fermented figs
icon arrow

sweet

Phonetic: "/swiːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The basic taste sensation induced by sugar.


Definition: A confection made from sugar, or high in sugar content; a candy.


Definition: A food eaten for dessert.

Example: Can we see the sweet menu, please?


Definition: Sweetheart; darling.


Definition: That which is sweet or pleasant in odour; a perfume.


Definition: Sweetness, delight; something pleasant to the mind or senses.

icon arrow

sweet

Phonetic: "/swiːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To sweeten.

icon arrow

sweet

Phonetic: "/swiːt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a pleasant taste, especially one relating to the basic taste sensation induced by sugar.

Example: a sweet apple


Definition: Having a taste of sugar.


Definition: Retaining a portion of sugar.

Example: Sweet wines are better dessert wines.


Definition: Not having a salty taste.

Example: sweet butter


Definition: Having a pleasant smell.

Example: a sweet scent


Definition: Not decaying, fermented, rancid, sour, spoiled, or stale.

Example: sweet milk


Definition: Having a pleasant sound.

Example: a sweet tune


Definition: Having a pleasing disposition.

Example: a sweet child


Definition: Having a helpful disposition.

Example: It was sweet of him to help out.


Definition: Free from excessive unwanted substances like acid or sulphur.

Example: sweet crude oil


Definition: Very pleasing; agreeable.

Example: The new Lexus was a sweet birthday gift.


Definition: Doing well; in a good or happy position.


Definition: (followed by on) Romantically fixated, enamoured with, fond of

Example: The attraction was mutual and instant; they were sweet on one another from first sight.


Definition: Fresh; not salt or brackish.

Example: sweet water


Definition: Pleasing to the eye; beautiful; mild and attractive; fair.

Example: a sweet colour or complexion

icon arrow

sweet

Phonetic: "/swiːt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a sweet manner.

icon arrow

sweet

Phonetic: "/swiːt/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used as a positive response to good news or information.

Example: They're making a sequel? Ah, sweet!

icon arrow

liquor

Phonetic: "/ˈlɪk.ə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A liquid, a fluid.


Definition: A drinkable liquid.


Definition: A liquid obtained by cooking meat or vegetables (or both).


Definition: A parsley sauce commonly served with traditional pies and mash.


Definition: Strong alcoholic drink derived from fermentation and distillation; more broadly, any alcoholic drink.


Definition: In process industry, a liquid in which a desired reaction takes place, e.g. pulping liquor is a mixture of chemicals and water which breaks wood into its components, thus facilitating the extraction of cellulose.


Definition: A liquid in which something has been steeped.

icon arrow

liquor

Phonetic: "/ˈlɪk.ə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To drink liquor, usually to excess.


Definition: To cause someone to drink liquor, usually to excess.


Definition: To grease.

icon arrow

made

Phonetic: "/meɪd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A grub or maggot.

icon arrow

from

Phonetic: "/fɹɒm/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Used to indicate source or provenance.

Example: I got a letter from my brother.


Definition: Originating at (a year, time, etc.)

Example: This manuscript is from the 1980s.


Definition: Used to indicate a starting point or initial reference.

Example: Face away from the wall!


Definition: Indicating removal or separation.

Example: After twenty minutes, remove the cake from the oven.


Definition: Indicating exclusion.

Example: A parasol protects from the sun.


Definition: Indicating differentiation.

Example: He knows right from wrong.


Definition: Produced with or out of (a substance or material).

Example: It's made from pure gold.


Definition: Used to indicate causation; because of, as a result of.

Example: Too many people die from breast cancer.

icon arrow

fermented

Part Of Speech: verb


Definition: To react, using fermentation; especially to produce alcohol by aging or by allowing yeast to act on sugars; to brew.


Definition: To stir up, agitate, cause unrest or excitement in.

icon arrow

fermented

Part Of Speech: adjective


Definition: Produced by fermentation.


Definition: Of food or drink, turned sour due to unwanted fermentation.

icon arrow

figs

Phonetic: "/fɪɡz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A fruit-bearing tree or shrub of the genus Ficus that is native mainly to the tropics.


Definition: The fruit of the fig tree, pear-shaped and containing many small seeds.


Definition: A small piece of tobacco.


Definition: The value of a fig, practically nothing; a fico; a whit.


Definition: A raisin (dried grape)

icon arrow

figs

Phonetic: "/fɪɡz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person's figure; dress or appearance.

icon arrow

figs

Phonetic: "/fɪɡz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A drawing or diagram conveying information.


Definition: The representation of any form, as by drawing, painting, modelling, carving, embroidering, etc.; especially, a representation of the human body.

Example: a figure in bronze; a figure cut in marble


Definition: A person or thing representing a certain consciousness.


Definition: The appearance or impression made by the conduct or career of a person.

Example: He cut a sorry figure standing there in the rain.


Definition: Distinguished appearance; magnificence; conspicuous representation; splendour; show.


Definition: A human figure, which dress or corset must fit to; the shape of a human body.


Definition: A numeral.


Definition: A number, an amount.


Definition: A shape.


Definition: A visible pattern as in wood or cloth.

Example: The muslin was of a pretty figure.


Definition: Any complex dance moveW.


Definition: A figure of speech.


Definition: The form of a syllogism with respect to the relative position of the middle term.


Definition: A horoscope; the diagram of the aspects of the astrological houses.


Definition: Any short succession of notes, either as melody or as a group of chords, which produce a single complete and distinct impression.


Definition: A form of melody or accompaniment kept up through a strain or passage; a motif; a florid embellishment.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!